Vriesvers de Jong is een lokaal bedrijf en werkzaam in de regio Noord Friesland.


Bestellingen via de webshop bezorgen wij altijd in overleg met de klant. De meeste producten kunnen wij direct uit voorraad leveren.

Ook rijden wij 4 wekelijkse routes. Wij komen dan vrijblijvend aan huis waarbij u direct aan de deur kan kopen.


In de onderstaande plaatsen bezorgen wij gratis aan huis.


Gemeente Leeuwarden: Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum en Alde Leie. Valeriuskwartier, Westeinde, Sonnenborgh, Vogelbuurt, Bonifatius, Rengerspark, Transvaalbuurt, en Vossepark.


Gemeente Waadhoeke: Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Sint jacobiparochie, Minnertsga, Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum en Bitgummole.


Gemeente Harlingen: Harlingen, Midlum en Wijnaldum


Gemeente Ferwerderadiel: Marrum, Hallum, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wanswert.


Gemeente Dongerdadeel: Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwird.


Gemeente Ameland: Hollum, Ballum, Nes en Buren.


Mocht uw woonplaats er niet tussen staan maar grenst het aan ons werkgebied, stuur dan even een mail naar info@vriesversdejong.nl. Dan kunnen we altijd even kijken wat er mogelijk is.